SEO

Internetové vyhľadávače spracujú viac než 4 miliardy vyhľadávaní denne. Každú sekundu vrátia výsledky pre 50 000 hľadajúcich užívateľov.

Cieľom SEO je, aby sa hľadajúci dostali práve na váš web a nemuseli ste za to vyhľadávačom platiť. 

Ukážme si to na vyhľadávaní slova “SEO”. Výsledky vyzerajú nasledovne:

SEO na googli

Čo je to SEO ?

SEO je skratka, ktorá znamená Search Engine Optimization, po slovensky optimalizácia pre vyhľadávače. SEO je proces, ktorého výsledkom je návštevnosť webovej stránky z neplatených, tzv. „organických” výsledkov vyhľadávania vo vyhľadávačoch, v slovenskom prostredí najmä z Google Search.

Princíp SEO

Váš web môžete dostať vyššie len vtedy, keď viete, čo rozhoduje o poradí webov vo výsledkoch vyhľadávania. Google má obrovskú databázu informácií o weboch (tzv. index), ktorú získava prechádzaním internetu automatickými robotmi – Googlebotmi. Webstránky následne zoraďuje podľa relevancie na rôzne vyhľadávacie dopyty (kľúčové slová alebo frázy) podľa veľmi zložitého algoritmu s viac ako 200 faktormi.

Výhody SEO

Okrem toho, že vyhľadávače sú v mnohých oblastiach najväčším zdrojom návštevnosti, SEO má aj iné benefity:

 • Kvalitné a relevantné návštevy – hľadajúci užívatelia majú záujem o váš obsah, produkty.
 • Prínosy trvajú obvykle dlhodobo, nie je nutné do SEO neustále investovať. Nič hrozné sa nestane, ak na ňom prestane na pár týždňov pracovať.
 • Lepšie SEO znamená väčšinou kvalitnejší web. To má viaceré nepriame benefity ako napríklad vyššia miera konverzií a spokojnosť zákazníkov.
 • Dobre sa vyhodnocuje jeho prínos (v porovnaní napr. s display reklamou).

Medzi výhodami sa často uvádza aj to, že SEO je bezplatné. Avšak aj keď niekto nezaplatil priamo za SEO služby ani euro, za úspechom vo vyhľadávačoch býva kopec driny alebo peňazí. Určite nepočítajte s tým, že SEO je zadarmo. Stojí vás minimálne čas. A čas sú peniaze. 

Nevýhody SEO

SEO nie je efektívne, pokiaľ vaši potenciálni zákazníci nevyhľadávajú služby či produkty, ktoré ponúkate. Alebo keď aspoň neponúkate riešenie problémov, o ktoré sa zaujímajú. 

Treba si uvedomiť, že SEO pomáha riešiť problémy a potreby ľudí, nevytvára nové.Okrem toho by ste mali myslieť aj na ďalšie jeho riziká:

 • Je to neistý zdroj návštevnosti: Väčšina návštevníkov prichádza z jedného vyhľadávača. Z Googlu. Na Slovensku má monopol. Pozície v ňom nemožno garantovať, zo dňa na deň sa môžete nečakane prepadnúť. Napríklad kvôli zmene algoritmov. Pokiaľ máte návštevnosť prevažne z Googlu, prepad môže ohroziť celé vaše podnikanie. 
 • Pomalý rozbeh: Trvá týždne až mesiace, než sa prejavia prvé výsledky. V konkurenčných oblastiach môže trvať roky, než sa SEO stane profitabilné.
 • Výsledky bez garancie – ťažko sa odhaduje prínos mnohých aktivít, ktoré v SEO zrealizujete. Nie je to exaktná činnosť, nikto presne nevie, ako algoritmy vyhľadávačov fungujú. Tie sa navyše v čase menia.  
 • Nemožno ho pozastaviť (bez trvalejších negatívnych dopadov). 
 • Konkurencia a náročnosť SEO neustále narastá: Prvý môže byť len jeden. Keď predbehnete vo vyhľadávaní konkurentov, šikovnejší si to všimnú a pokúsia sa opätovne získať TOP pozície. A začnú do SEO investovať viac. V roku 2020 sa ťažšie presadíte, než tí, ktorí začali v roku 2010. A v roku 2025 to bude oveľa náročnejšie než teraz. Na Slovensku a v ČR je ešte mnoho oblastí, v ktorých má SEO veľmi vysoké ROI, resp. návratnosť investície. Avšak bude sa to najbližšie roky zhoršovať. 
 • Vysoký výskyt nekvalitných dodávateľov SEO služieb. Neexistujú jednoduché kritériá, podľa ktorých ľahko rozpoznáte kvalitné SEO. Zlým dodávateľom hrajú do karát aj niektoré ďalšie nevýhody optimalizácie, ktoré môžu zneužiť:
  • Môžu argumentovať, že sa vám v SEO nedarí, pretože treba ešte viac času, keďže SEO má pomalý rozbeh. 
  • Neisté výsledky tiež môžu umelo nadhodnotiť prácu nekvalitných dodávateľov. Alebo naopak podhodnotiť prácu tých kvalitných. Napríklad keby dodávateľ SEO nerobil vôbec nič, niektorí ich zákazníci porastú v Googli aj tak.

Rozdelenie SEO

SEO On-Page

Sú faktory SEO, ktoré ovplyvňujete priamo na stránke a zahŕňajú: štruktúru stránok, prispôsobenie stránky na mobilnú verziu, rýchlosť načítania stránok, unikátnosť obsahu stránok, správne umiestnené kľúčové slová v obsahu a používateľská skúsenosť na stránke (UX).

SEO Off-Page

Okrem SEO On-Page sú aj SEO Off-Page faktory. Tie sa ovplyvňujú ťažšie a ako názov napovedá sú to všetky faktory SEO mimo stránky. Najdôležitejším SEO Off-Page faktorom je počet a kvalita odkazov na internete, ktoré smerujú na vašu stránku. Čím viac kvalitných (relevantných) odkazov tým vyššia pozícia stránky. Toto všeobecné tvrdenie nemusí byť vždy pravdivé. Ak by sme zobrali dve identické stránky tak toto tvrdenie je pravdivé a tá čo má viac odkazov sa bude zobrazovať vyššie (neberieme do úvahy duplicitný obsah). Množstvo stránok, článkov, URL adries nemá ani jeden backlink (spätný odkaz), no napriek tomu sa zobrazujú na prvých pozíciách. Google v hodnotiacich faktoroch sleduje viacero vecí súčasne. Preto aj dobre napísaný obsah môže vo vyhľadávaní predbehnúť web alebo článok s množstvom spätných odkazov.

Okrem SEO On-Page sú aj SEO Off-Page faktory. Tie sa ovplyvňujú ťažšie a ako názov napovedá sú to všetky faktory SEO mimo stránky. Najdôležitejším SEO Off-Page faktorom je počet a kvalita odkazov na internete, ktoré smerujú na vašu stránku. Čím viac kvalitných (relevantných) odkazov tým vyššia pozícia stránky. Toto všeobecné tvrdenie nemusí byť vždy pravdivé. Ak by sme zobrali dve identické stránky tak toto tvrdenie je pravdivé a tá čo má viac odkazov sa bude zobrazovať vyššie (neberieme do úvahy duplicitný obsah). Množstvo stránok, článkov, URL adries nemá ani jeden backlink (spätný odkaz), no napriek tomu sa zobrazujú na prvých pozíciách. Google v hodnotiacich faktoroch sleduje viacero vecí súčasne. Preto aj dobre napísaný obsah môže vo vyhľadávaní predbehnúť web alebo článok s množstvom spätných odkazov.

Je zadarmo?

SEO je zobrazovanie webstránok vo výsledkoch vyhľadávania. Čím vyššie sú v zozname, tým viac ľudí ich uvidí a pravdepodobne sa aj preklikne na váš web. Tieto pozície jednotlivých stránok sú relatívne stabilným zdrojom organickej návštevnosti – a tá je vždy zadarmo, hoci samotná optimalizácia je náročný proces.

SEO princípy v skratke

 • Prieskum a analýza relevantných kľúčových slov a ich implementácia do obsahu webovej stránky. 
 • Tvorba silných spätných odkazov na váš web a jednotlivé podstránky. 
 • Implementácia JS a CSS. 
 • Posilnenie bezpečnosti webovej lokality pomocou SSL a aktualizácia CMS a pluginov. 
 • Jednoduchá navigácia (XML map).  
 • Responzivita webu. 
 • Oprava nefunkčných odkazov a kódov. 
 • A mnoho ďalšieho… 
Google vyhľadávanie

Prečo optimalizovať webové stránky?

Medzi hlavné výhody SEO optimalizácie patrí:

 • Zlepšenie viditeľnosti webovej stránky 
 • Zvýšenie návštevnosti 
 • Získanie dôveryhodnosti vášho webu i firmy 
 • Prekonanie konkurencie 
To top